Back to Artecno home page
 Motor cautare

Prin:
 Reviste
Antreprenorul nr.5/2001
Antreprenorul
nr. 5/2001

 

ARACO a organizat prezentarea actelor normative care reglementeaza achizitiile publice

Programul de actiuni ale asociatiei noastre, pentru perioada semestrului II 2001, aprobat de Comitetul de Directie al ARACO prevede:
- organizarea la ARACO a unor cursuri cu referire la actele normative - Achizitii Publice - tinute de specialisti din cadrul MFP si MLPTL.
In acest context, ARACO a initiat in luna septembrie trei serii de prezentare si dezbatere privind Documentatiile standard pentru achizitii de lucrari si achizitii de servicii (proiectare);
- dialogul intre participanti si elaboratorii acestor acte normative a avut drept scop clarificarea unor aspecte ce pot apare si, nu in ultimul rand, preluarea unor propuneri de imbunatatire, in perspectiva, a acestor acte normative.
Pentru obtinerea unei eficiente sporite a acestei actiuni, delegatii firmelor de constructii au fost repartizati pe grupe, cu un numar de circa 25 persoane/serie. Pentru acelasi motiv s-a redactat un "Ghid pentru Achizitii Publice" care a fost inmanat fiecarui participant. Acest ghid a fost elaborat intr-o redactare expresiva, continand principalele elemente rezultate din actele normative care reglementeaza achizitiile publice, punandu-se un accent deosebit pe cele doua categorii din specificul ARACO, respectiv proiectare si achizitii lucrari.
Ca o concluzie generala, actiunea s-a bucurat de audienta, iar efectul acesteia va fi, consideram noi, benefic pentru constructori.
Principalele probleme sesizate de participantii la aceasta actiune sunt prezentate mai jos:
- Actele normative derivate din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicate in 1995, sunt in vigoare numai la contractele in derulare, in conditiile in care autoritatea contractanta, de comun acord cu antreprenorul de constructii, nu stabileste alinierea acestora la noile reglementari, prin act aditional.
- Pretul ferm pentru lucrarile a caror durata de executie este de 90 de zile este riscant. Se apreciaza ca ofertantii, in aceasta situatie, ar trebui ca in valoarea ofertei sa introduca un coeficient asa-zis "de risc".
- Intrucat antreprenorului i se solicita o scrisoare de garantie pentru buna executie, pentru reciprocitate si, tinand seama de nivelul scazut al alocatiilor bugetare, este necesar ca, pentru asigurarea constructorului pentru plata situatiilor de lucrari, autoritatea contractanta sa prezinte o scrisoare de garantie.
- Pentru depasirea duratei de executie din lipsa de fonduri (alocatii bugetare) sa se prevada posibilitatea renegocierii valorii contractului in noile conditii.
- Sa se diminueze perioada de la data prezentarii facturii pana la data platii efective, respectiv sa nu depaseasca 7 zile.
- Daca nu mai exista furnizorul initial de resurse de la data ofertarii sa se mentina conditia ca antreprenorul sa prezinte, la derularea contractului, alti trei ofertanti, din care sa se aleaga cel mai eficient.
- In cazul cand, dupa contractare, nu mai exista furnizorul extern (in valuta) pentru anumite furnituri sunt anumiti beneficiari care nu sunt de acord de a schimba furnizorul.
- Exista necorelare intre Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata prin care se prevede ca aceasta sa fie "zero" pentru o serie de activitati, inclusiv pentru "reabilitarea locuintelor existente", in timp ce Ordinul MF nr. 1026/2000 mentioneaza ca taxa TVA "zero" se aplica numai pentru constructiile care, printre altele, sunt prevazute in autorizatia de constructii. Lucrarile de reabilitare a locuintelor nu intra sub incidenta autorizarii conform Legii nr. 50/1991 (art. 8) republicata cu modificarile ulterioare.
Se va interveni pentru corectarea Ordinului MFP, care sa coreleze cele doua acte normative.
- Sa se promoveze un volum de contracte standard pentru activitatea de constructii.
- Se se prevada prin documentatia standard un grafic de plati.
- In prezent se utilizeaza articole din indicatoarele de norme de deviz care, de cele mai multe ori, nu sunt in concordanta cu exigentele din specificatiile tehnice din documentatiile de licitatii. Specificatiile tehnice si caietele de sarcini primeaza, iar pentru preintampinarea unor dificultati se recomanda ca acolo unde apar aceste necorelari sa se comunice din timp autoritatilor contractante, pentru a efectua corecturile necesare si a le transmite tuturor candidatilor.