Back to Artecno home page
 Motor cautare

Prin:
 Reviste
 
 

Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 
Normative si reglementari in constructii-instalatii
Antreprenorul nr.7/2002
Antreprenorul
nr. 7/2002

 

ACHIZITIILE PUBLICE IN DISCUTIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Comisia Europeana a prezentat proiectul unei directive privind uniformizarea, respectiv armonizarea procedurilor de adjudecare a contractelor publice pentru furnituri, servicii si lucrari. Directiva propusa a capatat numele de "Pachet Legislativ", pentru ca simplifica, restructureaza si clarifica cele trei directive separate, inca in vigoare in cele trei domenii, pe care le reuneste intr-un singur "pachet". Concomitent, introduce noi elemente importante cum sunt: sistemele de achizitii electronice; procedura gandita pentru contracte deosebit de complexe - denumita "dialog concurential"; prevederi mai severe in legatura cu conditiile de adjudecare si cu trierea prealabila a ofertantilor. Din sfera de aplicare a noii directive au fost scoase contractele privind energia, transporturile si lucrarile hidraulice, pentru care se elaboreaza o directiva separata.

Pana acum, directiva a trecut de o etapa denumita "prima citire in Parlamentul Europei", cand au fost adoptate in jur de o suta de amendamente. Federatia Industriei Europene a Constructiilor - FIEC, la care ARACO este membru cu drepturi depline, a actionat fie direct, fie prin federatiile afiliate, asupra parlamentarilor, astfel ca mai multe solicitari au fost luate in considerare la redactarea amendamentelor. Acestea au imbunatatit efectiv directiva pentru ca:
- A fost respinsa prevederea care obliga impartirea unei investitii in faza de "proiectare" si cea de "executie", contractate separat. Aceasta separare ar fi exclus practic orice contract de "proiectare plus executie" folosit acum pe scara larga la investitii importante ca: lucrarile ingineresti de infrastructura, complexele scolare, spitalicesti etc.
- A introdus aplicarea stricta a principiului pastrarii confidentialitatii despre ofertele depuse si solutiile propuse, atat timp cat dureaza procedura de adjudecare, cat si dupa atribuirea contractului. Antreprenorii vor fi incurajati sa vina cu idei inovatoare, dat fiind ca li se asigura protejarea drepturilor de autor pentru contributia intelectuala adusa la proiect.
- Se permite antreprizelor sa depuna oferta in numele unui grup de operatori economici care, individual, nu indeplinesc toate cerintele impuse de autoritatea contractanta, dar in grup se completeaza, fiind permisa insumarea lor. Vor fi avantajate in mod deodebit IMM-urile.
- Autoritatea contractanta este acum obligata sa aduca la cunostinta oricarui ofertant, daca acesta o cere, motivele pentru care s-a considerat ca oferta lui nu a satisfacut conditiile puse in specificatiile tehnice (caietul de sarcini). Este un pas inainte pe calea transparentei in aplicarea procedurilor respective.
- Autoritatea contractanta este obligata sa precizeze care sunt organele oficiale de la care se pot obtine informatii sigure privind impozitarea, raspunderea pentru protejarea mediului, prevederile legii cu privire la mentinerea locurilor de munca si la securitatea in munca.
- Din sfera de folosinta a "contractelor-cadru" au fost excluse "lucrarile de constructii", acest gen de contracte nefiind potrivite cu caracteristicile proprii activitatii de constructii.
- Procedura denumnita "dialog concurential" este ferita acum in mare masura de pericolul plagierii ideilor inovatoare propuse de ofertanti. Se interzice autoritatii contractante sa intocmeasca specificatiile tehnice in forma finala dupa ce au purtat dialogul cu ofertantii triati in prealabil, iar cei care au prezentat o solutie fezabila vor fi remunerati de aceleasi autoritati.

In alte parti ale directivei, parlamentarii au introdus unele amendamente, fara a tine seama de recomandarile discutate pe parcursul elaborarii proiectului de directiva; aceste amendamente vor fi combatute in toata perioada care se va intinde pana spre finele anului 2003 cand va avea loc votarea directivei. Noile prevederi introduse ca amendamente si care ridica indoieli, ar fi urmatoarele:
- Mecanismul de atestare a calificarii unei antreprize de constructii sa poata fi administrat de clienti (investitori).
- Un contract comun de executare a lucrarilor si prestare de servicii sa poata fi numit contract, fie de "lucrari", fie de "servicii", in functie de anumite criterii aratate in "amendamentul" respectiv.
- Se cere ofertantilor sa numeasca de la inceput in oferta depusa, subantreprizele care vor conlucra cu antreprenorul general.
- Se interzice darea in subantrepriza, respectiv subcontractarea prestarii unor servicii, inclusiv a celor intelectuale.
- Autoritatea contractanta nu mai este obligata sa dezvaluie coeficientul de pondere acordat fiecarui criteriu de adjudecare.

Fata de amendamentele Comisiei Europene, Federatiile germane au luat pozitie, elaborand in acest sens un comentariu detaliat, bazat pe cerintele impuse de Tratatul Comunitatii Europene, respectiv:
- o singura piata care inseamna libera circulatie a bunurilor, persoanelor, serviciilor prestate si a capitalurilor;
- sporirea capacitatii concurentiale a industriilor din Comunitate, astfel ca pana in anul 2010 economia acesteia sa devina una dintre cele mai competitive din lume;
- asigurarea concurentei loiale, respectiv impiedicarea actiunii factorilor care distorsioneaza competitia pe piata, prin:
- limitarea monopolului de stat;
- proclamarea, in legile de baza, a principiului ca subventiile de stat nu sunt admise;
- combaterea coruptiei, mitei, fraudei, asigurarea transparentei in activitatea publica a administratiei statului si in special modul in care se face adjudecarea.

Federatiile din Germania considera ca Directiva din 1971 si variantele ei care au dus la actuala Directiva 93/37/ EEC din 1993, indeplinesc aceste cerinte in mare masura, ramanand insa probleme de rezolvat - cum ar fi obstacolele puse in fata celor care vor sa intre pe pietele din alte tari, unele dintre ele avand un sistem propriu de "calificare" a antreprizelor care pot participa la o licitatie.
- Directiva 93/37/EEC urmareste indepartarea piedicilor care restrang dreptul la libera circulatie a serviciilor sau restrang deschiderea pietelor nationale spre a permite concurenta reala intre antreprize.
In acest scop, trebuie:
- sa se garanteze aplicarea efectiva a Directivei;
- sa se excluda favorizarea ofertantilor locali pentru ca autoritatea contractanta sa nu se ghideze in decizia de adjudecare dupa criterii care nu sunt economice;
- sa se precizeze in mod expres si clar exceptiile sau scutirile de la obligatia autoritatilor de a face publica licitatia odata cu lansarea invitatiei de a depune oferte;
- atunci cand o lucrare publica nu cade sub incidenta Directivei 93/37/ EEC, fiind sub pragul valoric minim de 5 milioane Euro, autoritatea contractanta este obligata sa asigure o publicitate la un nivel rezonabil pentru a deschide piata respectiva concurentei si a permite verificarea modului in care s-a desfasurat procedura de adjudecare.

Federatiile germane atrag atentia ca printr-o redactare imprecisa se pot gasi cai de ocolire a legii, introducand practici anticoncurentiale fara sanctiuni, diminuand astfel eficienta protectiei in toata Europa.
Constructorii germani solicita:
- sa nu se ridice pragul valoric actual la contractele de achizitii publice;
- sa nu se emita o Directiva separata pentru concesionari;
- la contractele de achizitii publice sa nu se faca diferente intre prestare servicii si executie de lucrari de constructii;
- sa se interzica autoritatilor contractante din tarile UE sa utilizeze propriile lor criterii de acceptare a antreprizelor;
- contractele de executie de lucrari publice de constructii sa nu fie atribuite unor autoritati contractante sau unitatilor tutelate de catre statul respectiv, fara a face publicitate;
- sa nu se introduca drept conditie de a participa la licitatie managementul ecologic, managementul calitatii;
- sa existe reguli clare prin care se determina procesul de adjudecare;
- sa se precizeze dinainte coeficientii de pondere aplicati conditiilor de adjudecare a ofertei etc.
ARACO va conlucra in continuare cu FIEC, pentru ca in forma finala a Directivei sa se regaseasca, in proportie cat mai mare, solicitarile antreprenorilor romani.

Sus

ing. Ion BALAN