Back to Artecno home page
 Motor cautare

Prin:
 Reviste
 
 

Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 
Normative si reglementari in constructii-instalatii
Antreprenorul nr.4/2003
Antreprenorul
nr. 4/2003

 

Utilizarea cimenturilor in constructii o chestiune de profesionalism (II)

Dupa cum am mentionat in articolul anterior, standardele SR 388:1995 (ciment portland), SR 1500:1996 (cimenturi compozite uzuale de tip I, II, III, IV si V) si SR 6232:1996 (cimenturi, adaosuri minerale si artificiale) au fost inlocuite de standardul SR EN 197 - 1:2002 (ciment peartea 1: compozitie, specificatii si criterii de conformitate de cimenturi uzuale) si SR EN 197 - 2:2002 (ciment peartea 2: evaluarea conformitatii).
Astfel, familia cimenturilor uzuale se grupeaza in 5 tipuri principale de ciment (cem I, cem II, cem III, cem IV si cem V), cuprinzand 27 de tipuri de ciment, fiecare tip avand 6 clase de rezistenta: 32,5N; 32,5R; 42,5N; 42,5R; 52,5N si 52,5R.
Simbolurile care definesc un anumit ciment sunt:
- I, II, III, IV si V reprezinta tipul principal de ciment;
- 32,5; 42,5 si 52,5 sunt clasele de rezistenta standard la compresiune la 28 zile exprimate in MPa si determinate in conformitate cu SR EN 196-1:1995;
- N si R sunt simboluri pentru rezistenta la compresiune initiala uzuala (N) si pentru rezistenta la compresiune initiala mare (R), determinate in conformitate cu standardul SR EN 196-1:1995 fie la 2 zile, fie la 7 zile;
- A, B si C indica procentul de masa al cimentului de clincher:

a) A
- 80 - 94% pentru tipurile principale II
- 35 - 64% pentru tipurile principale III
- 65 - 89% pentru tipurile principale IV
- 40 - 64% pentru tipurile principale V
b) B
- 65 - 79% pentru tipurile principale II si III
- 20 - 34% pentru tipurile principale III
- 45 - 64% pentru tipurile principale IV
- 20 - 38% pentru tipurile principale V
c) C
- 5 - 19% pentru tipurile principale III;

- K, S, D, P, Q, V, W, T, L, LL - reprezinta tipul componentelor principale;
- M reprezinta un amestec de componente principale.

In cazul cimentului insacuit, pe fiecare sac trebuie sa fie inscriptionat marcajul de conformitate CE, numarul de identificare a organismului de certificare si informatii despre ciment. Daca o parte din aceste informatii nu figureaza, este obligatoriu ca acestea sa fie trecute in documentele comerciale insotitoare.
Certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor schemei de evaluare a conformitatii care dovedeste ca se asigura increderea adecvata ca acel ciment este in conformitate cu standardul de specificatii corespunzator produsului;
Marca de conformitate - marca protejata aplicata pe baza certificatului de conformitate;
Ciment certificat - ciment pentru care a fost emis un certificat de conformitate;
Organism de certificare - organism impartial guvernamental sau neguvernamental, care are competenta si responsabilitatea necesare pentru a realiza certificarea conformitatii regulilor de proceduri si management date;
Intermediar - persoana fizica sau juridica ce ia de la producator ciment in vrac certificat in conformitate cu SR EN 197 - 2 si avand marca de conformitate, care preia deplina responsabilitate pentru mentinerea intr-o instalatie de manipulare in vrac a tuturor aspectelor calitatii cimentului si care livreaza cimentul mai departe altor persoane;
Centru de expeditie - instalatie de manipulare a cimentului in vrac (neamplasata in fabrica) folosita pentru expeditia cimentului dupa transfer sau depozitare unde, un intermediar are responsabilitatea deplina pentru toate aspectele referitoare la calitatea cimentului;
Incercare de autocontrol de confirmare - incercare efectuata de catre un intermediar care consta in incercarea probelor prelevate de catre intermediar de la punctul(ele) de livrare ale centrului de expeditie.
Certificatul de conformitate trebuie sa cuprinda:
- numele si adresa organismului de certificare;
- numele si adresa producatorului si a fabricii;
- notarea standard a cimentului in conformitate cu standardul de specificatii corespunzator produsului si alte identificari suplimentare cerute;
- o declaratie ca cimentul este conform cu conditiile standardului de specificatii corespunzator produsului si ca aceasta conformitate a fost stabilita conform EN 197 - 2;
- numarul certificatului.
Marcajul de conformitate trebuie sa fie constituit din simbolul de conformitate si trebuie sa fie urmat de:
- numarul de identificare a organismului de certificare responsabil pentru certificarea de conformitate;
- numele sau marca de identificare a producatorului sau fabricii;
- ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicata marca de conformitate;
- numarul certificatului de conformitate;
- notarea standard a cimentului in conformitate cu standardul de specificatii corespunzator produsului si alte identificari suplimentare cerute.

Sus

prof.univ.dr. ing Mihai Teodorescu
UTCB